Maak

kennis met

onze school

Ouderraad en Medezeggenschapsraad

De OR (Ouderraad)
De ouderraad zet zich in om de contacten tussen ouders en school te versterken.

We helpen het schoolteam bij het organiseren en plannen van sportieve, feestelijke en culturele activiteiten of uitstapjes. Denk hierbij aan o.a. de jaarlijkse bonte avond, de schoolreisjes, sportdagen en de sinterklaas- en kerstviering.

Een andere verantwoordelijkheid die wij op ons nemen is het verfraaien van de school. Zo organiseren we enkele keren per jaar een grote schoolschoonmaak of plein-opknap-dag en worden de ramen beschilderd in stijl met de wisselende seizoenen of projectthema’s.

Bovendien innen en beheren wij het geld van de ouderbijdrage en stellen een jaarlijkse begroting op zodat de verschillende extra activiteiten kunnen worden gefinancierd.

Heb je vragen? Spreek ons aan! of mail naar or.hettalent@stichtingproo.nl
 

De MR (Medezeggenschapsraad)
De MR denkt mee, adviseert en heeft in sommige gevallen instemming over schoolzaken. Ouders en leerkrachten wisselen van gedachten over de organisatie van het onderwijs op school, en discussiëren daarover met de directeur. U als ouder kunt namens de ouders in de MR uw stem laten horen en zo rechtstreeks invloed uitoefenen op verschillende beleidsmatige schoolzaken.

Voorbeelden van zaken die aan de orde kunnen komen zijn; lestijden, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, financiële zaken, krimp of groei van de school.

Wij hebben een gezamenlijke medezeggenschapsraad voor de scholen Het Talent en De Delta/De Vlieger. Wij zoeken momenteel ouders die met ons samen willen werken in de MR. Ouders die samen met  ons (de leerkrachtgeleding) de scholen zo goed mogelijk vertegenwoordigen.

De spelregels voor de MR zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). Zie voor meer informatie www.medezeggenschapsraden.nlAls u vragen heeft of geïnteresseerd bent, verzoeken we vriendelijk u zich te melden bij de MR-leerkrachten of bij de directeur.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.