Goed om

te weten over

onze school

Maak

kennis met

onze school

Visie en missie

“Dat wat je bent, Het Talent!”

Op Het Talent is een goed pedagogisch klimaat voelbaar. Een school met duidelijke omgangsvormen en omgangsregels die door leerkrachten samen met de kinderen worden opgesteld. Er is respect voor elkaar. Bij inschrijving gaan we er vanuit dat kinderen, leerkrachten en ouders acht jaar met elkaar omgaan op school. En dan is het belangrijk dat iedereen een goede, open relatie met elkaar heeft. 

Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen. Wij halen eruit wat er in zit. Dit doen wij door ambitieuze, maar wel realistische doelen te stellen. De basisvaardigheden van rekenen en taal vinden wij erg belangrijk, daarnaast is er extra aandacht voor Engels vanaf groep 1, kunst & cultuur en leesplezier. Extra zorg is er voor de leerlingen die het nodig hebben, inclusief de meer- en hoogbegaafde kinderen (onze Plusklas). De doelen die wij stellen geven aan wat onze leerlingen moeten leren en aan welke normen zij moeten voldoen. Ons onderwijs is daar dagelijks op gericht. Wij overleggen regelmatig over deze doelen en of wij op de goede koers zitten om deze doelen te bereiken. Aan een goede basis werken is voor ons essentieel.

Op Het Talent wordt gewerkt volgens de principes van het ontwikkelingsgericht onderwijs. Zo werken we bijvoorbeeld met betekenisvolle thema’s waarin leerkracht en leerling samen vorm geven aan het onderwijs. Het voordeel is dat kinderen actief betrokken zijn bij de onderwerpen en meer initiatief nemen om te leren. De leerkracht heeft een sturende en stimulerende rol en zorgt voor goede leerresultaten.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.