Samen

kennis

ontdekken

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Opvang vóór en ná schooltijd

Voorschoolse opvang

Opvang vóór schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Integraal Kindcentrum Fiori, dat in hetzelfde gebouw huist, maar bij de ingang van buurtschool De Bron, in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Tussenschoolse opvang

Opvang tijdens de middagpauze wordt geregeld in samenwerking met leerkrachten/het team, in het schoolgebouw. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang

Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Stichting Eigen&Wijzer, in het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

Opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Basisschool Het Talent en Stichting Eigen&Wijzer voor kinderopvang hebben hun krachten gebundeld, om het beste voor uw kind nog beter te maken. Op één locatie bieden we een totaalpakket voor ouders en kinderen op het gebied van educatie, opvang en ontwikkeling. Na schooltijd tot 18.30 uur kunnen inderen bij de BSO terecht om spelenderwijs te leren. Voorschoolse opvang kan geregeld worden via Fiori, dat in hetzelfde gebouw huist, maar bij de ingang van buurtschool De Bron.

School video

Onze nieuwsbrieven

Lees onze frisse nieuwsbrieven door op de foto te klikken!